Βιβλιογραφία Μαθήματος-Επιπλέον Πηγές

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στόχος της σελίδας είναι η συγκέντρωση βιβλιοφραφικών πηγών και αναλυτικών εργαλείων Βιολογίας Φυτών. Εδώ οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας μπορούν να βρουν επιπλέον πηγές για μελέτη, σχετικές με το μάθημα ΒΙΟ358. Επίσης, αυτές οι πηγές απευθύνονται σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Ερευνητές και οποιονδήποτε θέλει να εντρυφήσει περαιτέρω σε θέματα Βιολογίας Φυτών. Οποιαδήποτε υπόδειξη για επιπλέον πηγές είναι ευπρόσδεκτη.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για το ΒΙΟ358:

Hopkins G. William, Huner P.A. Norman (2020). Φυσιολογία Φυτών. Broken Hill Publishers, Ltd. ISBN 978-992-5575-77-0

Taiz, L. and E. Zeiger (2016). Φυσιολογία Φυτών. Utopia (μετάφραση), ISBN 978-960-98123-9-9

Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, K.A. (2003). Φυσιολογία Φυτών:  Από το μόριο στο περιβάλλον. ΠΕΚ, ΙSΒΝ 960-524-168-4.

Τσέκος, Ι (2014). Φυσιολογία Φυτών. ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ISBN 978-618-5105-36-5

-Άλλες βιβλιογραφικές πηγές:

Buchanan, B.B., Gruissem, W., and Jones, R.L. (2015). Biochemistry & Molecular Biology of Plants, 2nd ed. (West Sussex, UK: Wiley).

Evert, R.F., and Eichhorn, S.E. (2012). Raven Biology of Plants, 8th ed. (New York: W.H. Freeman).

Hodson, M.J., and Bryant, J.A. (2012). Functional Biology of Plants. (Oxford, UK: Wiley-Blackwell).

Hopkins, W.G., and Hüner, N.P.A. (2009). Introduction to Plant Physiology, 4th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley and Sons).

Jones, R., Ougham, H., Thomas, H., and Waaland, S. (2013). The Molecular Life of Plants. (Oxford, UK: Wiley-Blackwell).

Mauseth, J.D. (2016). Botany: An Introduction to Plant Biology, 6th ed. (Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning).

Nobel, P.S. (2009). Physicochemical and Environmental Plant Physiology, 4th ed. (Oxford, UK: Academic Press).

Smith, A., Coupland, G., Dolan, L., Harberd, N., Jones, J., Martin, C., Sablowski, R., and Amey, A. (2009). Plant Biology. (New York: Garland Science).

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Science, Nature, Nature Genetics, Nature Plants, PNAS, Developmental Cell, Plant Cell, New Phytologist, Plant Journal, Plant Physiology, Journal of Experimental Botany, Physiol Plant, κ.ά.

Διαδικτυακοί τόποι:

https://www.facebook.com/Teaching-Tools-in-Plant-Biology-175851565771129/

http://www.plantcell.org/content/teaching-tools-plant-biology

ΔΙΑΛΕΞΗ 2

Πώς λειτουργεί το Agrobacterium

-ΒΙΟ358

ΑΡΧΙΚΗ